European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

ما با هم نيرومندتريم

هم ميهن ارجمند به ما بپيو ند چون ما با هم نيرومندتريم

اين کانون برای هم ميهنانی درست شده

که ميخواهند به سرچشمه فرهنگی خود باز گشته و آنرا بگونه ای زنده و جاندار پيدا نموده و در آن زندگی کنند.

که ميخواهند سير و گردش با شکوهی در ژرفنای هستی خود کرده، با هويت فراموش شده خود آشنا گرديده، و خود را بر پايه خويشتن دو باره يافته بازسازی کند.

که ميخواهند جرقه ای را که در زير خروارها خاکستر هنوز پس از سده ها از خود بيگانگی در دل آنها سو سو ميزند شعله ور کنند و فروغ هستی را روشنگر راه خود نمايند.

که ميخواهند به راز زندگی و مرگ، به راز جدائی از کسانی را که دوست دارند ولی از دست داده اند، به راز خوشبختی و سر انجام به راز جهان هستی از ديد ايرانی پی ببرند.

که ميخواهند پندار و انديشه خود را از قفسهای تنگ ايدئولوژی و تئوريها آزاد کرده، در جهانی پر از نور و دانائی گام نهاده و خود را از نو بيافرينند.

که ميخواهند به تمام جشن ها و مراسم ايرانی بگونه ای زنده آشنا شده و آنها را ازنو زندگی کنند.

که ميخواهند در سرزمين ها ی بيگانه يار و ياور هم باشند.

از همين امروز آمادگی خود را برای هموندی به آگاهی ما برسانيد تا بتوانيم با شما تماس بگيريم اينجا کليک کنيد 

You are here: