European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

یک مدرک تاریخی وبسیار مهم

یک مدرک مهم تاریخی
نسخه فارسی

نوشتاری که بوسيله « کانون اروپائی برای آموزش جهان بينی زرتشت» در سه زبان پارسی ، انگليسی و فرانسه به چاپ رسيده مدرکی است تاریخی و بسیار مهم چه از دیدگاه ارزش پژوهشی و چه از دیدگاه اهمیت و مقام سخنران این نوشتار.
این سخنرانی در 24 اکتبر 1976 در یک نشست بزرگ و فراموش نشدنی در دانشگاه تهران، در برابر 300 نفر از استادان و پژوهشگرانی که از سراسر دنیا آمده بودند و همچنین با شرکت شخصیتهای فرهنگی و سیاسی باختر زمین ورهبران کلیسای مسیحی، ایراد گردید.
سخنگو، کاردینال فرانز کنیگ ( Franz Koenig )، اسقف بزرگ وین (اتریش) یکی از بزرگترین شخصیتهای جهان کاتولیک است.
این نخستین باری است که شخصیتی به این مهمی از دنیای مسیحی، با دانشی شگفت آور از تاثیر بنیادین جهانبینی زرتشت در جهان و بویژه درادیان یهودی و مسیحی سخن می راند.
کاردینال که دلاوری را با دانشی بزرگ آمیخته کرده در این سخنزانی تاريخی به دوهزار سال جبهه گیری دنیای مسیحیی در برابر زرتشت پایان میدهد.

دکتر خسرو خزاعی - پردیس

این کتابچه در سه نسخه، فارسی-فرانسه و انگلیسی بوده و دربسته ی 2 جلدی به دو زبان دلخواه شما به ارزش 5 یورو موجود می باشد. برای تهیه این سند تاریخی با دفتر کانون تماس بگيرید.

European Centre for Zoroastrian Studies
Galerie de la Reine 7
1000 Brussels – Belgium
Tel : 0032-2-374.92.60
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
WebSite : www.gatha.org

 

You are here: