European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

نوشتارها

فروهر چيست ؟از دکتر خسرو خزاعي  پرديس

درفش شکوهمند و سرفراز کاویانی چیست؟

از سازمان انقلابیون کمونیست تا جهان نگري زرتشت وکوروش 

بیاد دکتر کورش آریا منش

سپاس بيکران ازاينهمه شور وشيفتگي

از دکتر خسرو خزاعي ( پرديس)، رستاخيز نوين ايران و راه به پيروزي رساند آن

اهورامزدا خدای زرتشت کيست؟ دکتر خسروخزاعي پرد يس

پيامي بزرگ به ايرانيان از فراسوي تاريخ از فردوسی

نسل تاريخ ساز ، از دکتر خسرو خزاعي - پرديس

فريب بزرگ  از دکتر خسرو خزاعي - پرديس

در سوگ ندا : از دکتر خسرو خزاعي - پرديس

هفت سين چيست؟

کتاب گاتها، سروده هاي اهورائي زرتشت، به برگردان دکتر خسرو خزاعی (پرديس) روي سايت گزاشته شد

منوچهر فرهنگی، مردي که به تاريخ ايران پيوست، از دکتر خسرو خزاعي

چرا ایرانیان شکست خوردند؟ ازدکتر خسرو خزاعی - پرديس

 اشو زرتشت آن بزرگ مرد خردگرای آریائی تاریخ

 يک قانون جنايت کارانه در جمهوری اسلامی

 زادگاه و آرامگاه زرتشت: مصاحبه رادیو بی بی سی (لندن) با دکتر خسرو خزاعی

 اهورا مزدا خدای زرتشت کيست ؟

 مسئله« محرم » و « نامحرم » در جامعه اسلامی . از ژاله دفتريان

 روز ۲۹ اکتبر، روز کورش بزرگ و سالگرد صدور نخستين فرمان آزادی

 فرهنگ زرتشتی نو کردن و تازه کردن جهان است : از جهانگير اشيدری

 کتابچه سدره پوشی و مراسم آن از دکتر خسرو خزاعی - پرديس

 چکیده ای از سخنرانی مهم دکتر خسرو خزاعی ( پردیس ) در يونسکو در پاريس

 استاد فلسفه ای که چهل نسخه از کتاب گاتها را سفارش داد

 فرستاده ای از جهانگير موبدگشتاسب اشيدری - آمريکا

 زرتشت و بازسازی هویتی ایرانیان :دکتر خسرو خزاعی - پردیس

 گزيده ای از 411 نامه رسيده در سه هفته نخست ماه مارچ2007

پیام زرتشت شعر از دکتر پرويز کوپائی

فرق ميان يک « استاد » تازی پرست و يک انديشمند ميهن گرا

گفتگوی مجله چهره نما با دکتر خسرو خزاعی

نامه های رسیده و پاسخها; گزينشی از ميان 514 نامه که در ماه فوريه 2007 رسيده

هفت سين چيست؟ از دکتر خسرو خزاعی - پردیس

جشن اسفندگان: جشن در شکوه آفرينش زنان و روز زن

از دکتر خسرو خزاعی(پردیس): چگونه زرتشت آئین خود را بر پایه یک زندگی خوشبخت و یک جهان پیشرو پی ریزی کرد؟

پيام زرتشت : از جهانگير اشيدری - آمريکا

د کتر خسرو خزاعی : شورش زرتشت بر ضد دينی که در آن بدنيا آمده بود

نامه های رسیده و پاسخها از میان 512 نامه در ماه نوامبر 2006

جشن يلدا به تمام ايرانيان و جشن کريسمس به تمام مسيحيان شاد باد

جهانگير موبدگشتاسب اشيدری (آمريکا); راه یکی است و آنهم راستی است

نبرد راستی با دروغ ، ازدکتر خسرو خزاعی - پردیس

بخشی از 514 نامه رسیده و پاسخها که در ماه اکتبر 2006 به ما رسیده

يک جريان انديشه برانگيز

گاتها و تنها گاتها ازجهانگير موبدگشتاسب اشيدری - آمريکا

یک نکته اندیشه برانگیز در سخنرانی دکتر خسرو خزاعی در پاريس

زمانی که زرتشت تنهائی را شناخت ، ازدکتر خسرو خزاعی - پردیس

نامه های رسیده وپاسخها، از میان 432 نامه که در ماه سپتامبر 2006به ما رسیده گزینش شده

اهورامزدا خدای زرتشت

جشن مهرگان جشن عشق وخورشيد و پيمانها به همگی خجسته باد

نامه های رسیده و پاسخها در ماه شهريور 3474زرتشتی - اگوست 2006

از دکتر خسرو خزاعی(پردیس)؛ دروغهای تاریخی و شیادان حرفه ای

بخشی از نامه های رسیده در ماه جون

« زرتشتی زاده » و « زرتشتی بودن از موبد کامران جمشیدی

زرتشت و فردریک نیچه از دکتر خسرو خزاعی - پرديس

بخشی از 412 نامه رسیده در ماه مه به دفتر کانون

چگونه مي توان زرتشتي شد؟

بخشی ازنامه های رسیده درماه اوريل از ايران

جشنها در آئين زرتشت

دکتر خسرو خزاعی ( پرديس) ؛ چرا ایران عرب نشد؟

زرتشت و فراموشی ها

هفت سين چيست؟ چگونه نمادهای نيرومند نوروز به سماق و سير و سمنو تبديل شدند

آيا پورسینا، خیام، رازی و ساير دانشمندان و هنرمندان ایرانی عرب هستند؟

شیادی به شیوه آمریکایی

آئين زرتشت دو باره در حال روئيدن است

نامه ای از یک بانوی جوان به جوانانان دیگر

فراخوانی برای نوروز

چرا من زرتشتی شدم

دکتر خسرو خزاعی (پرديس); زرتشت و تجربه اروپا يک مدل برای جويندگان آزادی

به نام اهورا مزدا ; از جهانگیر موبد گشتاسب اشیدری  - آمريکا

دکتر خسرو خزاعی (پرديس)؛ دکتر کوروش آريا منش کی بود؟ مرگ يک ابر مرد و زايش يک استوره؛ تاريخ ترور 27 می 1996

دکتر خسرو خزاعی ( پرديس) گاتها: سروده های اهورائی زرتشت

شناسه ایران زرتشتی

ايرانيان ميخواهند زرتشتی شوند: مشتی از خروار نامه های رسيده

دکتر خسرو خزاعي ( پرديس): چرا آیین زرتشت سراسر ایران را خواهد پوشاند

دانستنی هائی که هر ايرانی بايد بداند و به ديگران بياموزاند.

دانستنی ها در باره زرتشت و خانوادة او

خدا در همه مذاهب یکسا ن نیست

از دکتر خسرو خزاعی ( پرديس)هفت گام عرفان در آئين زرتشت

اهورا مزداخدايی که جهان را بر پايه های خرد آفريد و ابزارهای خوشبختی را به جهانيان ارمغان کرد.

میلیونها زرتشتی در جهان که نمیدانند زرتشتی هستند

زرتشت ، کوشندگان سياسی و بازسازي جامعه ايرانيان برون مرزی

پرسشها و پاسخهای بنيادين درباره آيين زرتشت

جنبش Sacra Europa

پرچم رسمی کانون: درفش سرخ و زرد و بنفش کاويانی

چرا کانونی برای «آموزش جهان بينی زرتشت»؟

هدف و آرمان کانون

ما با هم نيرومندتريم

آموزش جهان بينی زرتشت چيست؟

You are here: