European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

 


گزارش همايش

در شکوه رستاخيز زرتشت در ايران

  

همايش در شکوه رستاخيز زرتشت بدرازاي سه روز از يکم تا سوم ماه اگوست 2014 درشهر زيباي کپنهاک با همکاري ارزنده و خستگي ناپذير فرياران ما در دانمارک با شکوه تمام برگزار گرديد.  

در سالن زيبائي که با پرچمهاي سرخ وزرد و بنفش کاوياني و پرچمهاي سه رنگ شيرو خورشيد نشان و نمادهاي غرور آفرين ايراني مانند نقش فروهر تزئين شده بود، فرزانگان و شخصيت هاي فرهنگي، هنري و سياسي ايراني که از ده کشور اروپائي به دانمارک آمده بودند با هم ميهنان ديگر ما که مقيم آن کشور هستند گرد هم آمدند تا رستاخيز ابرآموزگار، زرتشت بزرگ را در ايران ارج دهند.  

اين همايش سه روزه که با سخنرانيها و ميان پرده هاي زيباي موسيقي، رقص و تئاتر، همراه بود انگيزه اي شد که شرکت کنندگان نه تنها در راستاي يک آرمان ميهني مشترک بهم نزديکتر شوند بلکه ديدگاه ژرفتر و بازتري به جهان بيني و هستي شناسي آموزگار بزرگ زرتشت بعنوان نيرومندترين ابزار رهائي بخش ايران پيدا کنند.  

براي پيروزي اين همايش سه روزه نزديک به چهل نفر سخنران، نوازنده گان هنرمند، بازيگران تئاتر و رقص ، خواننده و فيلم بردار و صدابردار وبرنامه ريزوسازمان دهنده با عشق بيکران براي باز سازي فرهنگ کشورشان، نه تنها رايگان تمام اينکارها را انجام دادند، نه تنها از خودشان هم هزينه گزاشتند، بلکه فرهيختگان و فرزانگاني هم که  از کشورهاي ديگر براي اين همايش آمده بودند،  هزينه سفر و هتل و خوراک خودشان را خود پرداختند.

در درازاي اين سه روزه، جهان بيني و هستي شناسي آموزگار بزرگ زرتشت در گاتها، که کل فرهنگ خرد گرا و پيشبرنده وپيشرونده ايران از آغاز پيدايش اين کشور تا به امروز روي آن استوار شده مورد بررسي ژرف در آمد.  و شيوه بکار بردن اين نيرومند ترين ابزار رهائي بخش که در دسترس ماست مورد گفتگو قرار گرفت.

در اين زمينه دو ستون بنيادين جهانبيني آئين زرتشت در گاتها باز يادآوري شد :

1ـ هدف از زندگي پي ريزي يک زندگي خوشبخت وشاد در روي اين کره زمين است .

2ـ هدف از آفرينش انسانها همکاري با خداي بزرگ اهورا مزدا است تا اين جهان را هر دم به  پيشرفت و تکامل ببرند  تا جائي که هر انسان،هر جانور و هر گياه در صلح و آرامش بسر برده و شکوفا شوند.

همچنين ساير ابزارهاي اين رستاخيز مانند روي آوردن به زبان پارسي ناب و بيرون ريختن واژه هاي گوش خراش عربي که ياد آور هزار و چهارسد سال استعمار ننگين و دردناک فرهنگ عرب برانديشه و روان ايرانيان است بگفتگو گزاشته شد. 

نکته مهم ديگري را که اين همايش شکوهمند ميخواست روي آن انگشت بگزارد اين  بود که در سالهاي گزشته 2050 نفر ( دوهزار وپنجاه نفر) بوسيله کانون ما سدره پوشي کرده اند يعني 2050 نفر با آزادي و آگاهي تمام به آئين نياکان سر فراز خود پيوستند. درود ما به تمام آنها باد که از پيشگامان قهرمان رهائي ايران و بازسازي فرهنگي و هويتي خود ميباشند. از ميان اين عده 53 در سد زن و 47 در سد مرد ميباشند. سن اکثريت آنها ميان 20 تا 45 سال است.

اين همايش سه روزه چگونه اجرا شد؟ 

براي ديدن بخشي از فرتورهاي همايش روي لينک زير کيلک کنيد

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008270375172&sk=photos&collection_token=100008270375172%3A2305272732%3A69&set=a.1451889235096742.100008270375172&type=3 

برنامه آدينه يکم اگوست 2014 از  ساعت۱۱ بامداد تا ساعت ۱۵، پيش از آغاز برنامه رسمي همايش،  براي  دوستاني که از کشورهاي ديگر آمده بودند برنامه اي تهيه شده بود تا بتوانند با کشتي و به راهنمائي کدبان داوري از شهر زيباي کپنهاک ديدن کنند. شهر کپنهاک در کنار دريا ساخته شده و راه آبهاي زيادي نقاط گوناگون شهر را بهم پيوند ميدهند.  

در ساعت 16 برنامه رسمي همايش با سرود « اي ايران» آغاز شد که همگي آنرا با شور ميهني با هم خواندند، سپس کليپ ميهني « من ايرانم» با اجراي سنبل تائفي و با سروده زنده ياد هوشنگ محمودي پخش گرديد .

پس از اين پيش در آمد که به دلها گرمي بخشيد، بانو منيژه نيري همکار پر کار و ارزنده از سوي «کانون اروپائي براي آموزش جهان بيني زرتشت» در بلژيک و «کانون جهان بيني زرتشت در دانمارک » به حاضرين خوش آمد گفتند. سپس ايشان همراه با ديگر همکار ارجمند و ارزنده کانون کدبان کيان شهبازيان در باره ساختار « کانون جهان بيني زرتشت در دانمارک » که شاخه اي از «کانون اروپائي براي آموزش جهان بيني زرتشت» در بروکسل خواهد بود سخن گفتند و مژده رسمي شدن و گشايش اين کانون را در آينده بسيار نزديک دادند.  

در پيامد اين سخنان آهنگ زيباي « راستين پيام زرتشت» که بوسيله دوست گرامي ما دکتر خسرو مهرفر بر روي چکامه اي  از شادروان استاد ابراهيم پور داود ساخته شده و بوسيله ليلا فروهر و مرتضي برجسته اجرا گرديده نواخته شد. سپس بانو مهرا نوش تکين سروده « من آريائيم» از دوست ارجمند ما مسعود سپند را دکلمه کردند. 

پس از اين برنامه گفتاري در باره کوششهاي دکتر خسرو خزاعي پرديس در سي و پنج سال گزشته، در راستاي بازسازي فرهنگ و هويت ايراني، بوسيله بانو منيژه نيري ايراد گرديد.

سپس دکتر خسرو خزاعي پرديس در باره  «گاتهاي زرتشت و رستاخيز فرهنگي در ايران »( بخش يکم) و باز سازي هويت وشناسه ايراني  بدرازاي يک ساعت سخن گفتند و به پرسشهاي حاضرين پاسخ دادند. 

پس از پايان اين سخنراني در يک ميان پرده موزيکال بانو شهره شهرزاد، با رقص و دست افشانی زيبا و دلنشین‌شان به برنامه شور ويژه اي بخشیدند.  
 
در ساعت 19حاضرين براي شام به رستوران چسبيده به سالن رفتند و در ساعت بيست وسي دقيقه به سالن سخنراني براي شنيدن سخنان کدبان شاهپور شاهرخي صدر در باره فرهنگ ايران آمدند.  

سپس، کدبان ارسلان آریامنش سخناني امیدوارکننده ای در باره کشش مردم ايران بويژه جوانان براي باز گشت به فرهنگ راستين ايراني و برچیدن فريب و ريا ازکشور یاد آورشدند.

پس از اين سخنان و پرسش و پاسخ، برنامه روز آدينه با آهنگهاي شاد ايراني که تا يازده شب ادامه داشت به پايان رسيد.  

برنامه شنبه دوم اگوست 2014 از ساعت 11 بامداد با سخنراني پربار 

بانو ژاله دفتريان در باره «جايگاه پارسي گوئي در رستاخيز فرهنگي ايران» آغاز گرديد  و با پرسش و پاسخ تا ساعت 12بدرازا کشيد. 

سپس ميان پرده موزيکال با رقص و آواز بوسيله بانو مهين دخت سلطاني ،کدبان بهروز پنجه اي و بانو منيژه نيري با الهام از چکامه معروف حافظ « بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم...»با هنرمندي بسيار اجرا گرديد.

ساعت 13همگي براي نهار به رستوران چسبيده به سالن سخنراني رفتند.  

برنامه سخنراني در ساعت 3 پس از نيمروز با سخنان بانو مريم زرتشتي در باره « زن ایرانی ديروز و امروز» آغاز گرديد و با پرسش و پاسخها و ابراز عقيده هاي گوناگون حاضرين در اين زمينه يک ساعت به درازاکشيد.

سپس در ساعت چهار ميان پرده موزيکال بسيار زيبائي بنام «رستاخيز زرتشت در ايران» به صورت تئاتر به نمايش گزاشته شد. در اين نمايش که سرپرستي موسيقي آن بوسيله کدبان کيان شهبازيان انجام و با بازي هنرمندانه کدبان عباس بهاري، کدبان بهروز پنجه اي،  کدبان نيک اروينسن، بانو بهاره، بانو مهيندخت سلطاني، کدبان ماريوس مهان و بانو منيژه نيري بروي صحنه آورده شد بسيار مورد استقبال حاضرين قرار گرفت. 

پس از اين برنامه، دکتر خسرو خزاعي پرديس بخش دوم از سخنان خود را در باره «گاتها و رستاخيز زرتشت در ايران» آغازکرد که با پرسش و پاسخ دور و بر يک ساعت بدرازا انجاميد. ايشان نتيجه گيري کردند که با بيداري وجدان تاريخي که جمهوري اسلامي ناخواسته به ايرانيان، بويژه به نسل جوان، ارمغان کرده پيروزي رستاخيز فرهنگي ايران بر پايه هاي گاتهاي زرتشت که کل فرهنگ خردگرا و پيشبرنده ايران بر آن استوار شده اجتناب ناپذير خواهد بود.

پس از پايان اين برنامه، دوستان به رستوران ايراني ونک که براي آنها رزرو شده بود رفتند و تا پاسي از شب را در آنجا با هم گزراندند.

برنامه يکشنبه سوم اگوست 2014 که آخرين روز همايش بود در ساعت 11 بامداد برنامه سخنراني بوسيله کدبان شاهين آريائي در باره واژه هاي زبانهاي کهن ايران در گويش امروزي روستاها که بسيار در اين زمينه پژوهش کرده بودند و آگاهي زيادي بشنوندگان دادند ايراد شد.

سپس در ساعت 12 برنامه  مسابقه «پارسي گوئي» با حاضرين به وسيله بانو ژاله دفتريان با دستياري هموندان انجمن پارسي گويان فرانسه بانوان ايران معرفت و آذردارياني انجام گرفت که دوستان با شور بسيار در آن شرکت کردند.

در ساعت 13همگان به رستوران چسبيده به سالن سخنراني براي نهار رفتند. 

در ساعت 15برنامه شکوه مند سدره پوشي ( ورود به آئين زرتشت) آغاز شد و در درازاي اين مراسم غرورآفرين که بوسيله دکتر خسرو خزاعي پرديس انجام گرفت پنج نفر به آئين و فرهنگ نيکان ارجمند خود وارد شدند. دکتر پرديس ياد آوري کردند که از سالهاي گزشته تا کنون 2050( دوهزار و پنجاه نفر) بوسيله ايشان سدره پوش شده اند که از ميان آنها 53 در سد بانوان و 47در سد کدبانان بوده اند.

در پيامد اين مراسم پرشکوه، موسيقي شاد و زيباي ايراني بوسيله هنرمندان بسيار ارجمند و دوست، کدبانان شاهپورشاهرخي صدر( سنتور)، پيروز شامخ ( تمبک و تمپو) و رضا آرين ( دف، تمبک و آواز) اجرا شد که بسيار به حاضرين شور و حال داد، بويژه که همزمان جشن فرخنده امردادگان هم با رقص پايکوبي گرفته شد.

در اين جشن و پايکوبي رقص بانوي دانمارکي ايلا که چند رقص جالب روي آهنگهاي شاد ايراني مانند «بابا کرم» اجراکرد بسيار مورد توجه قرار گرفت.

سپس از ساعت شش به آنسو برنامه هاي هنري و  شب شعر و چکامه سرائی و موسيقي آغاز شد که دوستان درآن شرکت نمودند و  چکامه هائي را  که تهيه ديده بودند خواندند. دراين ميان  چکامه اي که دوست هنرمند ما کدبان شاهپور شاهرخي صدر در باره گروهي از زندانيان در جمهوري اسلامي سروده بود تاثير زيادي بر حاضرين گزاشت. و دکتر خسرو خزاعي چکامه « به کوروش چه پاسخ دهيم ؟» که سه سال پيش سروده بود دکلمه کرد. سپس بانومهرآنوش تکین دو سروده را که یکی ازآنها از خود ايشان بود به دوستان ارمغان کردند وبانو ناهید کاظمی چکامه زيبائي را که سروده بودند خواندند  

در اين برنامه هنرمند ارزنده کدبان بهرام جعفريان با نواي دلنشين خود همراه با گيتار چند برنامه اجرا کردند و پس از آن بانو ناهيد کاظمي با صداي دل چسب خود پنج آهنگ خاطره انگيز از آن دورانهاي خوب اجرا نمودند که همگي را به آن زمانها برد. 

پس از اين کنسرت در ساعت هفت پس از نيمروز بانو منيژه نيري و کدبان کيان شهبازيان با نتيجه گيري ها از اين همايش سه روزه فراموش نشدني پايان برنامه را اعلام کردند و از تمام دوستاني که بهر نوعي براي پيروزي اين همايش همياري و همکاري کرده بودند سپاسگزاري نمودند.

اين دوستان و وهمکاران ارزشمند عباتند از :

کدبان اکبر قندهاری، کدبان عباس بهاری بانو نیلوفر(دریا)، کدبان سعید سعادتي، کدبان محمد داوری،کدبان نیک‌ وبانو بهاره اروينسن ، بانو مهیندخت سلطانی ،
کدبان مجید ، کدبان شهرام، کدبان کاوه،بانو مهناز سفرزاده، بانو شیرین احداثی،  
بانوآتشدخت سمان، کدبان انوشیروان و سارا قاسمی،  کدبان شاهین آریایی،
کدبان نریمان و بانوپرستو ، بانو میترا حافظی، کدبان طوفان، بانو کرستين ويندال،
بانو سنه، بانو ناتشا نيري.

در جوار همايش از فرزانگان و شخصيت هاي فرهنگي و سياسي که از بيرون از دانمارک آمده بودند ميتوان از کدبان مرداويج زياري از انگلستان، دکتر غضنفري سوادکوهي از اتريش، بانو فريده خدمتي از هلند، کدبان فريدون زنگنه از سوئيس، بانو ايران معرفت از فرانسه، بانو آذر دارياني از فرانسه،بانو ژاله دفتريان از فرانسه ، بانو مهرانوش تکين از بلژيک، بانو مريم زرتشتي از بلژيک،  کدبان پيروز پهلوان از اتريش ، کدبان آذر گشسب از انگلستان را نام برد.  

دست تمام اين دوستان را با مهر و گرمي ميفشاريم.  

************ 

گزارش همايش سه روزه در شکوه رساخيز زرتشت  در کپنهاک

You are here: