European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

 

جشن اسفندگان: جشن در شکوه آفرينش زنان و روز زن

اين جشن به تمام زنان شاد باد


 در گاتها واژه « ارمُيتی » چهارمين فروزه اهورامزدا ميباشد که معنی آن به زبان پارسی «آرامش» است. آرميتی يا سپنتا آرميتی که در "گاتها 40 بار از آن نام برده شده در دستور زبان اوستائی موئنث ( مادينه) ميباشد . واژه گاتائی سپنتا آرميتی که در اوستا به « سپندار مز:» يعنی ايزد بانوی نگهبان زمين تبديل گرديده و ايرانيان هر سال روز پنجم اسفند را که نام روز با ماه برابر ميشد در شکوه زنان جشن ميگرفتند و مردان به زنان هديه مي‌دادند. در اين روز زنان لباس نو مي‌پوشند و انجام كارهاي خانه بر عهده مردان بود. اين جشن را جشن اسفندگان ميگفتند با دستکاري هائی که در دوران ما در گاهنامه خورشيدی گرديده اين جشن را به 29 بهمن ( که نام روز و ماه برابر ميشوند) انداخته اند.

You are here: