European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

 پاسخ به نامه‌ها -۷

نامه های زیر از 320 نامه رسیده گزینش شده اند  

تهران
درود من بهرام هستم از تهران
اين روزها در ايران نامه یزدگرد سوم ساسانی به عمر در موزه لندن، دست به دست ميان مردم ميگردد و سرو صدای زيادی به پا کرده. آیا این نامه سندیت دارد لطف کنید پاسخ دهید
.نامه عمر به يزد گرد سوم سا ساني و پاسخ يزد گرد به آن
از عمر بن الخطاب خلیفه مسلمین به یزدگرد سوم شاهنشاه پارس
یزدگرد، من آینده روشنی برای تو و ملت تو نمی بینم مگر اینکه پیشنهاد مرا بپذیری و با من بیعت کنی. تو سابقا بر نصف جهان حکم می راندی ولی اکنون که سپاهیان تو در خطوط مقدم شکست خورده اند و ملت تو در حال فروپاشی است. من به تو راهی را پیشنهاد می کنم تا جانت را نجات دهی. شروع کن به پرستش الله و یکتا پرستی، به عبادت الله که همه چیزرا او آفریده. ما برای تو و برای تمام جهان پیام او را آورده ایم، او که خدای راستین است.
از پرستش آتش دست بردار و به ملت خود فرمان بده که آنها نیز از پرستش آتش که خطاست دست بکشند، بما بپیوند
الله اکبر را پرستش کن که خدای راستین است و خالق جهان
الله را عبادت کن و اسلام را بعنوان راه رستگاری بپذیر. به راه کفر آمیز خود پایان بده و اسلام بیاور و الله اکبر را منجی خود بدان.
با این کار زندگی خودت را نجات بده و صلح را برای پارسیان بدست آر. اگر بهترین انتخاب را می خواهی برای عجم ها ( لقبی که عربها به پارسیان می دادند بمعنی لال) انجام دهی با من بیعت کن. الله اکبر
خلیفه مسلمین عمربن الخطاب
پاسخ يزدگرد
از شاه شاهان، شاه پارس، شاه سرزمینهای پرشمار، شاه آریایی ها و غیر آریایی ها، شاه پارسیان و نژادهای دیگر از جمله عربها، شاه فرمانروایی پارس، یزدگرد سوم ساسانی به عمربن الخطاب خلیفه تازیان. (تازيان لقبی است که پارسیان به عربهائی دادند که با تاخت وتاز به ايران هجوم آوردند و با تازيانه و شمشير دين خود را به ايرانيان تحميل کردند).
به نام اهورا مزدا آفریننده زندگی و خرد
تو در نامه ات نوشته ای می خواهی ما را به راه راست هدایت کنی، به راه خدای راستینت، الله اکبر، بدون اینکه هیچگونه آگاهی داشته باشی که ما که هستیم و چه را می پرستیم.
این بسیار شگفت انگیز است که تو لقب فرمانروای عربها را برای خودت غصب کرده ای ولی آگاهی و دانش تو نسبت به امور دنیا به همان اندازه عربهای پست و خرافاتی و سرگردان در بیابانهای عربستان و انسانهای عقب مانده بیابان گرد است.
مردک، تو به من پیشنهاد می کنی که خداوند یکتا را بپرستم در حالیکه نمی دانی هزاران سال است که ایرانیان خداوند یکتا را می پرستند و روزی پنج بار به درگاه او نماز می خوانند. هزاران سال است که در ایران، سرزمین فرهنگ و هنرو جشن، این رویه زندگی روزمره ماست.
زمانیکه ما مهربانی و کردار نیک را در جهان می پروراندیم و پرچم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک را در دستهایمان به اهتزاز درمی آوردیم تو و پدران تو داشتند سوسمار میخوردند و دخترانتان را زنده بگور می کردید
شما تازیان که دم از الله می زنید برای آفریده های خدا هیچ ارزشی قائل نیستید ، شما فرزندان خدا را گردن می زنید، اسرای جنگی را می کشید، به زنها تجاوز می کنید، دختران خود را زنده به گور می کنید، به کاروانها شبیخون می زنید، دسته دسته مردم را می کشید، زنان مردم را میدزدید و اموال آنها را سرقت می کنید. قلب شما از سنگ ساخته شده است. ما تمام این اعمال اهريمنی را که شما انجام می دهید محکوم می کنیم. حال با اینهمه اعمال قبیح که انجام می دهید چگونه می خواهید به ما درس خداشناسی بدهید؟
تو بمن می گویی از پرستش آتش دست بردارم، ما ایرانیان عشق به خالق و قدرت خلقت او را در نور خورشید و گرمی آتش می بینیم. نور و گرمای خورشید و آتش ما را قادر می سازد که نور حقیقت را ببینیم و قلبهایمان برای نزدیکی به خالق و به همنوع گرم شود. این بما کمک می کند تا با همدیگر مهربانتر باشیم و این نور اهورایی را در اعماق قلبمان روشن می سازد
خدای ما اهورا مزداست و این بسیار شگفت انگیز است که شما تازه او را کشف کرده اید و نام الله را بر روی آن گذارده اید. اما ما و شما در یک سطح و مرتبه نیستیم، ما به همنوع کمک می کنیم ، ما عشق را در میان آدمیان قسمت می کنیم، ما پندار نیک را در بین انسانها ترویج می کنیم، ما هزاران سال است که فرهنگ پيش رفته خود را با احترام به فرهنگ های دیگر بر روی زمین می گسترانیم ، در حالیکه شما به نام الله به سرزمینهای دیگر حمله می کنید، مردم را دسته دسته قتل عام می کنید، قحطی به ارمغان می آورید ، چپاول ميکنيد و ترس و تهی دستی به راه می اندازید، شما اعمال اهريمنی را به نام و به دستور الله تان انجام می دهید. چه کسی مسئول اینهمه فاجعه است؟
آیا الله به شما دستور داده قتل کنید، غارت کنید و ویران کنید؟ یا اینکه پیروان الله به نام او این کارها را انجام می دهند؟ و یا هردو؟
شما می خواهید عشق به خدا را با تاخت و تاز و کشتا ر به مردم یاد بدهید. شما بیابان گردهای وحشی می خواهید به ملت متمدنی مثل ما درس خداشناسی بدهید. ما هزاران سال فرهنگ و تمدن در پشت سر خود داریم، تو بجز وحشی گری، قتل و جنایت و غنيمت چه چیزی را به ارتش عربها یاد داده ای؟ چه دانش و علمی را به مسلمانان یاد داده ای که حالا اصرار داری به غیر مسلمانان نیز یاد بدهی؟ چه دانش و فرهنگی را از الله ات آموخته ای که اکنون می خواهی به زور به دیگران هم بیاموزی؟
افسوس و ای افسوس ... که ارتش پارسیان ما از ارتش شما شکست خورد و حالا مردم ما مجبورند همان خدای خودشان را این بار با نام الله پرستش کنند و همان پنج بار نماز را بخوانند ولی بطرف کشور بيابانی شما و اینکار با زور شمشیر باید عربی نماز بخوانند چون گویا الله شما فقط عربی می فهمد.
من پیشنهاد می کنم که تو و همدستانت به همان بیابانهایی که سابقا عادت داشتید در آن زندگی کنید برگردید. آنها را برگردان به همان جایی که عادت داشتید جلوی آفتاب از گرما بسوزند، به همان زندگی قبیله ای ، به همان سوسمار خوردن ها و شیر شتر نوشیدنها . من تو را نهی نمی کنم از اینکه این دسته های دزد را ( ارتش تازیان) برای چپاول در سرزمین آباد ما رها کنی ، در شهر های متمدن ما و در میان ملت پاکیزه ما. این چهار پایان سنگدل را آزاد مگذار تا مردم ما را قتل عام کنند، زنان و فرزندان ما را بربایند، به زنهای ما تجاوز کنند و دخترانمان را به کنیزی به مکه بفرستند. نگذار این جنایات را به نام الله انجام دهند، به این کارهای جنایتکارانه پایان بده
آریایها بخشنده، خونگرم و مهمان نوازند، انسانهای پاک به هر کجا که بروند تخم دوستی، عشق ، آگاهی و حقیقت را خواهند کاشت بنابراین آنها تو و مردم تو را بخاطر این کارهای جنایتکارانه مجازات نخواهند کرد. من از تو می خواهم که بخاطر خوی وحشی گریت با الله اکبرت در همان بیابانهای عربستان بمانی و به شهرهای آباد و متمدن ما نزدیک نشوی ،
پاسخ: اين دو نامه مستند هستند و در ميان دو جنگ قادسيه ( 637 ميلادی ) و نهاوند (642 ميلادی) نوشته شده اند بسياری از مورخين هم از جمله «ابن بلخی» و «طبری» هم از آنها ياد کرده و فردوسی هم در شاهنامه خود چکامه شور انگيزی در باره آن سروده است.
شيراز
درود به شما زنده کنندگان دين و ائين ايرانی.
ما بلاخره سدره پوشی کرديم و کستی بستيم و اشم وهو خوانديم. ِيک موبد شجاعی ما پنج نفر را در يکی از شهرهای ايران ( که قسم خورد ه ايم پنهان نگاه داريم) سدره پوش کرد. غروری بی پايان در خود حس ميکنِيم و از اينکه از دين عربها خودمان راآزاد کرديم احساس سبکی و آرامش ميکنيم. سئوالی که ميخواهيم شما به ما پاسخ دهيد اين است که بگوئيد چطور ميتوانيم به ديگر زرتشتيان هم خودمان را بشناسانيم و پذيرفته بشويم. آيا در خارج دفتری است که در آن بايد ثبت نام کنيم؟ از پاسختان خيلی ممنونيم. تاريخ رسيد
29جون 2006
پاسخ: پيش از هر چيز به شما سروران گرامی بهترين شادباشهای خود را ارمغان ميکنيم و بزودی با شما در اين باره تماس خواهيم گرفت. شاد و پيروز باشيد.
بلژيک
با سپاس فراوان از کوشش های شما در جهت آشنائی هر چه بیشتر نسل جوان با آئین نیاکان وبزرگداشت فرهنگ و تمدن دیرپای ایران زمین
تنها پرسش من از حضور شما این است ,چگونه میتوان به موقع از برگزاری مراسم مذهبی , نشست ها و کنگرهء زرتشتیان در اروپا با خبرشد وآیا به عنوان شرکت کننده میبایستی دعوتنامه داشت ویا الزامأ زرتشتی بود؟
ایزد نگهدار
مرجان تاريخ رسيد 25جون 2006

پاسخ: حال که نشانی ای ميل شما را داريم از برنامه ها و نشست های کانون شما را آگاه خواهيم کرد. برای شرکت در برنامه های کانون نبايد « الزامأ زرتشتی بود». برنامه ها و نشست های کانون را هم ميتوان از روی سايت کانون پيدا نمود : www.gatha.org
تهران
من میخواهم در این بازگشت بزرگ سهمی داشته باشم اگر کمکی از دست من بر میاد با ایمیل به من اطلاع بدید جاوید ایران
تاريخ رسيد 15 جون 2006
پاسخ: هر ايرانی که نور خرد در دل او تابيده ميتواند و بايد در اين بازگشت بزرگ شرکت کند. ما از هم اکنون دست شما را ميفشاريم و به شما خوش آمد ميگوئيم
تهران
با درودخدمت همكيشان لطفامرادرموردتعويض دين درشناسنامه راهنمايي فرماييد.
تاريخ رسيد 24جون 2006
پاسخ:تا زمانی که ايران بوسيله بازماندگان تازیان فرمانروائی ميشود اين کار سخت است. ولی بدانيد که شناسنامه ای که بوسيله تازی زادگان صادر شده باشد هيچ ارزشی ندارد. چون در حکومت آنها همه چيز تحميلی است. دير يا زود فرهنگ و آئين ايرانيان دوباره به سرزمين خود باز خواهد گشت و در آن زمان همه کس ميتوانند با آزادی و با دلخواه خود شيوه زندگی خود را گزينش کنند و هويت خود را باز سازی نمايند. و اين را هم بدانيد که دين شما آئينی است که در دل و روان شما است و آن آتشی است که هنوز در دل شما سو سو ميزند
قم
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام دوستان خردمندم
من سایت شما را خوب مطالعه کردم بجز نفرت وانزجار بی مورد از اسلام وآنچه که این کشور را به زندگی انسانی وسالم دعوت کرده ندیدم چگونه می توان منکر تاثیر مثبت اسلام بر این فرهنگ را نادیده گرفت من از شما می خواهم یک مورد از آنچه تمدن میدانید وکتابت ان موجود است را بیاورید. لطفا افسانه کتاب سوزی که دیگر قدیمی شده را نگویید یک کتاب یا نام نویسنده و....را بعنوان شاهد بیاورید در ضمن پس از ورورد اسلام حتی اندیشیه خرافی مجوس هم سعی کرد خود را با عقلانیت هماهنگ کند . ودر پایان برای فریب عوام هم که شده شما نامه های رسیده را چاپ ميکنيد تا شاید! نطور ظاهر امر وفریب مشخص نشود. از خداوند متعال می خواهم صداقت ودرستی را در دل همه ما مللکه نماید دوست دلسوز شما جبار 29 ژوئن 2006 پاسخ:

آقای جبار
از اينکه ما را «دوستان خردمند خود » ناميده ايد و خود را « دوست دلسوز» ما قلمداد کرده ايد سپاسگزاريم. ما هم مانند شما ميخواهيم که « خداوند متعال صداقت ودرستی را در دل همه ما مللکه نمايد». و کاری کند که بخشی از آفريده های او نادانی را با خرد، دروغ را با راستی ، خرافات را با دانش ، توحش را با تمدن ، عوامفريب را با راستگوئی ،تازيانه را با نوازش،عزاداری را با جشن وشادمانی، نيمه انسان شمردن زن را با ارج دادن به او، سنگسار و دست و پا زدن را با انسان دوستی و سرانجام خودفروشی را با منش پاک اشتباه نکنند.
ما ميدانيم که طلوع خورشيد برای نابينايان معنی ندارد ولی نيايش ميکنيم که خدای توانا روزی به کورترين کوران هم توانائی ديدن بدهد. و اين را هم ميدانيم که عده ای از آفرينندگان همين خدای توانا در برابر سود و منافع زود گزر خودحاضرند بهردروغ و پستی متوصل شوند تا بتوانند از مردم تحميق شده سواری بکشند . آقای جبار امروز ديگر مانند ديروز نيست. امروز شما در برابر فرهنگ راستين و نيرومند و زنده ايران که از زير خروارها خاکستر تاريخ بيرون کشيده شده و به سرعت در حال گسترش است هستيد و ديگر دروغ و فريب شما و برادران تازی و ضحاک گونه شما کارگر نخواهد بود.
مازندران
من مازندرانی هستم و دو سال است که به کيش نياکان خودم زرتشت ايمان آورده ام . اسارت ميهن در دست تازيان مرا سخت افسرده وپريشان کرده و تلاش زيادی ميکنم تا ايرانيها را روشن کنم و به کيش ايرانی باز گردانم. از شما سپاس دارم که اينهمه در اين راه برای آزادی ميهن از اسارت تازيان تلاش ميکنيد. اميد دارم که هر چه زودتر ميهن را از دست اسارت تازيان وحشی آزاد کنيد. تاريخ رسيد 18 می 2006
پاسخ:
ما هم از شما سپازگزاريم و به شما شاد باش ميگوئيم و کوشش های شما را برای آگاه کردن ايرانيان می ستائيم.
تهران
روزگار بر شما نیک
من یک مسلمان زاده هستم اما نمی توانم با دین و مرام عربی زندگی کنم و نمی خواهم که فرزندانم در آینده چنین باشند.
نام ایرانی برای خودم انتخاب کردم اما اداره ی ثبت اسناد می گوید نام تو اسلامی است و ما نام اسلامی را با این نامی که می گویید (فريدون) عوض نمی کنیم.
من مدت دو سال است که با آموزش های دین اهورایی زرتشت آشنا شده ام و دوست دارم که هر چه زودتر سدره پوش شوم. جامعه ی زرتشتی در ایران من و امثال من را رسما نمی پذیرد. من پول هم ندارم که حتا به دُبی بروم و آنجا سدره پوش شوم. لطفا من را راهنمایی کنید.
تاريخ رسيد 3 جون 2006
پاسخ : زمانی که يک ايرانی نتواند در کشور ايران نام ايرانی
برای خود گزينش کند اين نشان ميدهد که استعمارعرب پس از 1400 سال هنوز در وحشتناکترين نوع خود يعنی استعمارفرهنگی پا بر جاست.. نبرد فرهنگی سازمان داده شده تنها راه چاره می باشد. . شما اين نبرد را آغاز کرده ايد و به شما شاد باش ميگوئيم.
ما تازگی روی سايت نوشتاری گزاشته ايم به نام «چگونه ميتوان زرتشتی شد ؟» . خواهش ميکنيم به آن نگاه کنيد و اگر باز پرسشی داشتيد برای ما بنويسيد.
مشهد
ما در مشهد زندگی ميکنيم و مرتب سايت شما را مي بنيم و هر دفعه به شما هزاران آفرين ميگوئيم که با شجاعت راستی ها را ميگوئید . ايکاش ما هم نزد شما بوديم تا کمک ميکرديم. تاريخ رسيد 16 می 2006
پاسخ: مهم دلهای شماست که با ما نزديک هستند.

You are here: