European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

جشنها در آئين زرتشت

ميگويند زرتشت با لبخند به جهان آمد، با لبخند زندگی کرد و با لبخند در گزشت. او در آئينی که به جا گزاشت ، تنها در
شادی است که میتوان به اهورا مزدا رسید. در غم جز اهریمن چیز دیگری نیست.پس او نيايش را با جشن و شادی در آميخت. چکیده ای از مهمترین این جشنها را در زیر برای خوانندگان گرامی نامه ماه می آوریم .

یکم فروردین : جشن نوروز، تازه و نو شدن زمين
در اين روز فرهوران گزشتگان بزمین ميايند تا از باز ماندگان خود دیدن کنند. آنها از خوشبختی آنها شاد و از افسردگی آنها افسرده خواهند شد
مراسم :
خانه تکانی،چیدن خوان هفت سین نماد هفت امشاسپندان يا سپندان ودید و بازدید .
نوروز به دو بخش بود :
نوروز کوچک از یکم تا پنجم فروردین و نوروز بزرگ از ششم فروردین که زادروز زرتشت است آغاز می شد . در زمان پادشاهی هرمزد ، نوروز کوچک و بزرگ به هم پیوسته شدند.
چهارشنبه سوری :
در زمان هخامنشیان آتش به سه قسمت میشد بنام آسمان ، آزر و آبان و از روی آن می پریدند و بعد ها آتش را به هفت قسمت بنام هفت امشاسپندان تقسیم کردند.
هفت امشاسپندان :هرمزد ، بهمن ، اردیبهشت ، شهریور ، سپندارمز ، خرداد ، مرداد بعد ها این هفت نام در عرفان « هفت شهر عشق نام گرفت »
خوان هفت سین در زمان گزشته :روی یک سفره پاک بدون لکه : آئینه ، گلاب ، ظرفی پر از آب که برگهای آویشن در آن می انداختند ، انار یا سیب ، چند سکه ، آتشدان برای بخور دادن ، کتاب اوستا و گلدانی پر از گل و شاخه های درخت و برگهای همچون انگور، سرو و کاج تازه و شیرینی و آجیل ، شربت ، انواع سبزی خوردنی و خوراکی و ماست و پنیر و ظرفهائی از گندم و جو و ارزن ، ماشه ، برنج ، زرت و لوبیا که غذای اصلی مردم را در درازای سال درست می کند روی خوان نوروزی می گزاشتند.
در موقع تحویل سال اهل خانه دور خوان نوروزی می نشستند و در زمان تحویل سال ، سال را با خواندن اوستا و سرودهای مقدس گاتها آغاز میکردند . سپس بهم تحویل سال نو را بهم شاد باش میگفتند و روبوسی میکردند . یکی دیگر از مراسم جشن نوروز پاشیدن برگ آویشن در جلوی خانه هست که نشان دهنده مراسم نوروزی در خانه می باشد .
روز ششم فروردین که خرداد روز است و زاد روز زرتشت می باشد دوباره نوروز حالت روز اول را بخود میگرفت و مردم به خانه یکدیگر رفته و بهم شادباش میگفتند و شاهان بار می دادند و مردم میتوانستند بدیدن آنها بروند .
سیزدهم نوروز که تیر روز است نه تنها نحس نبوده بلکه نیک و فرخنده به شمار میرفته ( آثار الباقیه صفحه 266) جمشید در سیزده نوروز در صحرای سبز و خرم خیمه بر پا میکند و بار عام میدهد .
بعد از اسلام چون سیزده تمام ماهها را نحس میدانند آنرا نحس کردند .
جشن فرودینگاه : 19 فروردین
زمانی است که نام ماه و روز باهم می آید یعنی 19 فروردین که فروردین روز نام دارد : این جشن در رابطه با روان درگزشتگان است . در این روز مردم به نیایشگاهها می رفتند و بیاد در گزشتگان خود نیایش میکردند و پول به نیازمندان میدادند
جشن روان :
در زمان درگزشت یک نفر از خانواده یا دوست پیروان آئین زرتشت به جای شیون و زاری به یاد بود او «جشن روان» بر پا می نمایند و لباس سفید به تن می کنند و با شراب و موسیقی در آن جشن شرکت می نمایند. چون به این باور هستند که شخص از دست رفته از هر زمان دیگری بیشتر با آنها است ، از غم زدگی آنها غمزده و از خوشحالی آنها خوشحال خواهد شد.
جشن اردیبهشتگان : سوم اردیبهشت
اردیبهشت روز از اردیبهشت ماه است .
بار عام پادشاهان :
این جشن در شکوه آفرینش گل برگزار میشود و در حقیقت « جشن گل » است .
جشن خوردادگان : چهار دهم خرداد
در خورداد روز از ماه خرداد است
این جشن در رابطه با فروزه هورتات یا رسائی است و نگهبان آب می باشد . مردم در این روز به کنار جویبارها می رفتند و به عیش و شادی می پرداختند .
جشن تیرگان : روز یکم تیر
تیرروز از تیر ماه است . جنگ میان تورانیان و ایرانیان ـ آرش کمان گیر ، منوچهر و سپاهیانش
تعین مرز میان توران و ایران همچنین تیر ستاره باران ستاره تشترا نامیده شده است . که این ستاره از دیر زمان مورد ستایش ایرانیان بوده . اوستا می نویسد « ما ستاره با شکوه تیر را ستایش می کنیم » .
جشن امردادگان : هفتم امرداد
در رابطه با فروزه امرتات یا امرداد است که مظهر جاودانی است . این روز هم مانند جشنهای دیگر با شادی و عیش برگزار می شد .
جشن شهریورگان : چهارم شهریور
در رابطه با فروزه نیروی خود چیرگی ( خشترا ) می باشد .
این جشن در شکوه فراوانی بویژه محصولات کشاورزی برگزار میشد
جشن مهرگان :شانزدهم مهر تا بیست و یکم مهر
شش روز طول می کشد از 16 مهر ( مهر روز ) تا 21 مهر ( رام روز ) . این جشن در شکوه آفرینش خورشید و همچنین برای نگهداری پیمان و عشق است .
خوان مهرگان هم مانند خوان نوروزی پر شکوه می باشد .
جشن آبانگان : دهم آبان
جشن آب ( آبانگان جمع آب است )
اوستا یسنای 8 ، بند 1و2 به سرچشمه آب درود می فرستیم ، به کوههائی که از بالای آنها آب جاری میشود درود میفرستیم ، بر گزرگاههای آب درود میفرستیم ، به دریا و دریاچه ها و استخر ها درود میفرستیم .
جشن آزرگان : نهم آزر
جشن در شکوه آفرینش آتش . مردم به نیایشگاهها می رفتند و آتش بر می افروختند .
تابستان بزرگ : اول فروردین تا آخر مهر . زمستان بزرگ : از آخر مهر تا آخر اسفند
جشن سده :یکی از مهمترین جشنهای آئین زرتشت که در یکم فوریه برابر با 10 بهمن می باشد . این جشن 100 روز از آبان گزشته ( 100 روز پس از زمستان بزرگ ) برگزار می گردد.
جشن دیگان :یکم دی
یکم دیماه در خرم روز ، روز خورشید است که با شب یلدا یعنی بلندترین شب سال هم پیوند می باشد. بر پایه استوره های ایرانی این شب سال، آبستن خورشید یا میترا می باشد . می دانیم که شب اول دی، 21 دسامبر است . ولی چون در اروپا بلندترین شب سال 25 دسامبر است بنابراین همیشه در اروپا پیش از مسیحیت زادروز میترا را 25 دسامبر جشن می گرفتند. ولی پس از اینکه مسیحیت از سده چهارم در اروپا گسترش پیدا کرد این روز را زاد روز مسیح نامیدند .
جشن بهمنگان : دوم بهمن
جشن در شکوه فروزه اندیشه نیک است .
جشن اسپندگان : نهم اسفند
جشن در شکوه فروزه آرمیئتی یا آرامش می باشد. این جشن ، جشن عشق و شادمانی است و در شکوه آفرینش زن می باشد و روز 5 اسفند روز جشن زن است .
جشنهایی که در بالا نوشته شد بگونه ای فهرست وار برای بسیاری از خوانندگان نامه ماه که بوسیله نامه و ایمیل درخواست کرده اند در این جا آورده شده . برای کسانی که می خواهند آگاهی های بیشتری در این باره پیدا کنند ، به دو کتاب ارزنده ( هاشم رضی : جشنهای آتش و جشنهای آب از انتشارات بهجت ، تهران ) رجوع کنند .

☼☼☼☼☼☼☼

You are here: