European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

آيا پورسینا، خیام، رازی و ساير دانشمندان و هنرمندان ایرانی عرب هستند؟

 

از ژاله دفتريان
گزارشی از پاريس

آيا پورسینا، خیام، رازی و ساير دانشمندان و هنرمندان ایرانی عرب هستند؟
آیا برای« مرکز جهان عرب » در پاریس که با پول هنگفت عربستان صعودی ميچرخد، پاسخ آری است!
در نيمه نخست ماه فوريه 2006 « مرکز جهان عرب » در پاریس که بودجه هنگفت آن از عربستان ميايد، نمایشگاهی بنام « دوران طلائی دانش عرب » با سرو صدای زیادی ترتیب داده بود.
ولی در این نمایشگاه ، هنرمندان، دانشمندان و شاعران ایرانی چون پورسینا ، خیام ، رازی ، توسی و بسیاری دیگر را عرب قلمداد کرده بودند .
از آغاز این نمایشگاه « انجمن دوستداران فرهنگ ایران و زبان پارسی» و« انجمن فرهنگ ایران» و ایرانیان میهن دوست دیگری که در پاریس زندگی میکنند ، در برابر این نادرستی و اکنش نشان دادند و با پخش نوشته ای بگونه « petition» در میان بازدید کنندگان نمایشگاه، نا خشنودی خود را از این نادرستی بیان داشتند .
افزون بر آن ، در ساعت 17:30 ، روز سه شنبه 14 فوریه 2006 در کتاب فروشی بزرگ« فنک» در پاریس ،آقای « اریک دل پون » ، برگزار کننده این نمایشگاه ، سخنرانی درباره آن بر پا کرد و به پرسشها پاسخ می داد.
چندی از ایرانیان به این سخنرانی رفتند . نکته ای که جای یاد آوری دارد، اینست که پیش از آغاز سخنرانی ،
« اعتراضیه » در میان شنوندگان پخش شد . بدینگونه آنان با یک پیش آگاهی به سخنران گوش فرا دادند .
در آغاز سخنرانی ، پس از نمایش چند عکس ، سرپرست «انجمن دوستداران فرهنگ ایران و زبان پارسی»
اجازه سخن خواست و از سخنران خواهش کرد تا نامهای کسان يا هنر هائی را که روی پرده بنمایش می گزارد بگوید. ولی سخنران این درخواست را انجام نداد. این بانوی ایرانی برای بار دوم وبا بافشاری خواهش خود را یاد آور شد . بناچار سخنران زمانی که از پورسینا سخن می گفت ، از او بنام دانشمند و پزشک ایرانی یاد کرد که با آفرین های شنوندگان « ایرانی » همراه شد. نکته ای دیگر اینکه :آقای « اریک دل پون » در میان سخنانش خلیج فارس را « خلیج عرب و فارس » نامید. در پایان سخنرانی و بهنگام پرسش و پاسخ ، باز هم سرپرست
« انجمن دوستداران فرهنگ ایران و زبان پارسی» اجازه سخن خواست و گفت که :
خلیج فارس ، در دارزای هزار ها سال و روی همه ی نقشه های گیتیایی ( جغرافیایی ) دنیا ، همیشه خلیج فارس نامیده شده . آیا شما ، در جایی پیمان نامه ای ، نشستی جهانی و همگانی و یا دادگاهی جهانی می شناسید که نام خلیج فارس را به خلیج عرب و ایرانی برگردانیده باشند؟ آقای « اریک دل پون » پاسخ داد که این جنبه ی سیاسی دارد و همه آنرا بهمین نام می نامند . بانوی ایرانی پاسخ داد که ما ایرانیان همگی آگاه هستیم و همه جنبه های سیاسی آنرا می شناسیم . ولی ميخواهيم بدانيم آيا ما در يک نشست سياسی هستيم يا تاريخی؟
پرسش دیگر ایشان چنین بود: آیا هنر و دانش کاتولیک ، هنر و دانش کلیمی ، هنر و دانش بودایی و یا هنر و دانش زرتشتی هست که شما می گویید هنر و دانش « اسلامی » و آیا اگر یک فرانسوی نوشته ای و یا نسکی ( کتابی ) به زبان انگلیسی بنویسد باید اورا یک انگلیسی دانست ؟ و يا اگر در يک کشور مسيحی به دنيا آمده باشد آيا او را دانشمند مسيحی بايد خواند؟
این دانشمندان ایرانی را که بنام دانشمند عرب می شناسا نید ، نه عرب بوده اند و نه مسلمان ، که ایرانی بوده اند و بس.
در پایان یاد آور میشویم که هموندان « انجمن و دوستداران فرهنگ ایران و زبان پارسی » و « انجمن فرهنگ ایران » و هم میهنان دلسوز دیگری ، همچنان ، در جلوی در مرکز جهان عرب ، به پخش petition خود سرگرم می باشند . با اینکه مرکز جهان عرب از پلیس خواسته که جلوی این کار گرفته شود ، تاکنون کاری از پیش نبرده چون کاری بیرون از چهار چوب ادب و قانون انجام نمیدهند و با پشتکار چشمگیری به مبارزه ی خود سرگرم می باشند
در اینجا جا دارد که از تلاتشهای فرهنگی هم میهن خود کدبان « وثوقی » سپاسگزاری کنم که ایشان همه ی هزینه های مالی این تلاش را بگردن گرفته اند .

 

You are here: