European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

به نام اهورا مزدا : از جهانگیر موبد گشتاسب اشیدری - آمريکا

نوشتاری از سرور گرامی
جهانگیر موبد گستاسب اشیدری - آمريکا

به نام اهورا مزدا

خوانندگان گرامی، اهورا مزدا را با دلی پاک و نهادی بی آلایش ستایش میکنیم و به شما فرزانگان کانون اروپائی برای آموزش جهان بینی زرتشت و شیفتگان و دلباختگان آئین راستین اشو زرتشت درود و سپاس فراوان پیشکش می نمائیم که در راه پاک کردن زنگار از فرهنگ والای ایران زمین بپا خاسته اید و تلاش می کنید راه روندگان بزرگی مانند زنده یاد فردوسی توسی و زنده یاد استاد پور داود را پی بگیرید سپاس می گویم به بنیان گزراران این کانون که در کشوری بیگانه در

دشوارترین شرایط به دستیابی به کار نویسندگان ، دانشمندان و پژوهشگران برگزیده و بیاری نوشتارهای تاریخی و فرهنگی دیگران را آگاه می سازند . این کار بسیار با ارزش است زیرا که شاید از هزاران نفر ایرانی ده تن تاریخ کهن ایران را نداند تنها با دانستن تاریخ و فرهنگ کهن ایرانی است که تن هر ایرانی پاک سرشتی بار دیگر می تواند از زنگار آلودگیها پاک شود و به ایرانی بودن خود سرافراز گردد باید با گامهای تند به پیش بروید که با کوشش و پیگیری شما زنان و مردان بزرگ نیک اندیش و با بزرگواری هموندان مایه دار با نگارشهای آگاهی بخش گامهای پیروزمندانه ای بردارید و با یاری و کمک نویسندگان و پژوهشگران و دانشمندان ایران تبار آدمیان را به والائی آئین بهدینی آشنا سازید.
شما نور چشمان ایرانیان فرهیخته و والاگرید ، شما امیدهای فروزندگی فرهنگ ایرانی هستید وماندگاری و پایندگی فرهنگ پویا و شادی بخش ایرانی و بهدینی در گرو کوشش و همت شماست. پا.ینده و تلاش گرباشید تا بتوانیم دوباره سروری و والائی از دست داده خویش را در جهان به دست آوریم . ما هیچ چیز از دیگران کمتر نداریم بلکه فراوان تر داریم زمانی که آنها در غارها زندگی می کردند و همدیگر را جلو شیر درنده می انداختند یا زنان و دخترانشان را زنده به گور میکردند ،ما اشوزرتشت کوروش و داریوش و آتوسا را به جهانیان پیشکش نمودیم که بی گمان پایه ریز تمدن باختر بودند هشیارباشید ناپاکدلان و کور دلان از خیزش و آگاهی یابی شما در بیم و هراسند از آگاهی شما نسبت به تاریخ پر شکوه نیاکانتان زیان خواهنددید ولی
شما فراوانید شما از تبار متهوران و بی باکان تاریخ هستید.
اگر همه باهم باشیم و به پایندگی و جاودانکی آئین اشوزرتشت بیندیشیم هیچ نیروئی را تاب ایستادگی در ما نیست. چرا؟ برای اینکه آئین بهی چیزی را از کسی به عاریه نگرفته است حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق می شود جهان گرفت = یا به نوشته زنده یاد حمید مصدق
چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم = خانه اش ویران باد = من اگر ما نشوم تنهایم = تو اگر ما نشوی خویشتنی ازکجا که من و تو شوری از عشق و جنون باز بر پا نکنیم = از کجا من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم = من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی بر خیزد= من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه بر می خیزند =
بنابراین ما در لحظه ای که به هیچ روی بهدین مجاز نیست در آن بی تفاوت بماند لحظه ای که هر بهدین باید وضع خود را نسبت به آنچه در دورو برش میگزرد روشن کند .و اعلام دارد که در کشاکش تعارض های موجود در کجا ایستاده و چه آینده ای را برای آئین و دین خود آرزو می کند باید بیندیشد که من یک نفر بهدین زرتشتی هستم حقیقت تاریخ فردای همه اینهاست خود را هوادار حقیقت بدانید در جلوه تاریخ مشخص در زمان و مکان معین یک بهدین باشد در این لحظه ای که از دید من لحظه ای است تاریخی روی سخنم با همه زرتشتیان است آبروی چندین هزار ساله دین ما در گرو عمل کرد شماست بیائید مدافع آزادی و پیشرفت جامعه خود باشید نه حامی خود سری و واپسگرائی . ما باید نشان دهیم که زنده هستیم و در برابر مشکلات و نا همواریها مانندکوهی از پولاد پا بر جا باشیم تا اینکه بتوانیم افتخارات گذشته خود را به دست بیاوریم
ایدون باد

 

You are here: