European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

مراسم باشکوه سدره پوشی در کانون

همانگونه که در شماره گزشته آگهی کرده بودیم ، روز یکم جولای 2006 از ساعت 3 پس از نیمروز سدره پوشی گرم و با شکوهی در کانون انجام گرفت

.
14 نفر از زنان و مردان که از کشورهای گوناگون اروپا مانند آلمان ، فرانسه ، هلند و شهرهای گوناگون بلژیک آمده بودند به آئین مقدس زرتشت وارد شدند .
نزدیک به 70 نفر از دوستان و بستگان ، سدره پوش شوندگان هم در کانون جمع شده بودند. اجرا کننده این مراسم موبد کامران جمشیدی بود که از سوی کانون برای اجرای این برنامه از کشور سوئد به بروکسل دعوت شده بود. چندی از
« نوزادان » از راه بسیار دور آمده بودند ( نزدیک به 1000 کیلومتر راه پيموده بودند ) و پس از اجرای مراسم به کشورهای خود بازگشتند . دبیر اول سفارت تاجیکستان آقای جمشید خمیدف در اتحادیه اروپا هم برای حضور در این برنامه به کانون آمده بودند.
برنامه با سخنانی کوتاهی از دکتر خسروخزاعی ( پردیس ) دبير کانون آغاز شد و سپس بانوی هنرمندی که از ایران آمده بود با صدای زیبای خود سروده های چهارم از گاتها را دکلمه کردند. سپس موبد کامران جمشیدی توضیحاتی درباره آئین سدره پوشی دادند.
پس از این سخنرانی ، دوباره آن بانوی هنرمند پشت تریبون رفت و این بار سروده هشتم از گاتها را دکلمه کرد .
پس از این پیش درآمدها ، مراسم سدره پوشی آغاز شد که بوسیله موبد جمشیدی با مهارت رهبری گردید.
پس از اجرای اين مراسم و گفتن شاد باشها به سدره پوش شدگان ، حاضرين به بوفه ای که از غذاها و نوشابه های گوناگون درست شده بود دعوت شدند و اين جشن گرم و باشگوه و بويژه غرور آفرين تا پاسی از شب ادامه پيدا کرد.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

 

You are here: