European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

 سخنرانی و کنسرت استاد جلال اخباری

در کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت

پنج شنبه ششم آوریل 2006ساعت 8 شب استاد جلال اخباری در محل کانون یک سخنرانی همراه با نوازندگی سنتور درباره شناخت موسیقی ایرانی ایراد کرد که مورد استقبال شديد حاضرين قرار گرفت .

 

دکتر خسرو خزاعی و استاد جلال اخباری در کانون


سه چهارم سالن از اروپائيان و يک چهارم ايرانی بودند. بسياری که از پيش رزرو نکرده بودند نتوانستند جا پيدا کنند و بسياری ديگرسرپا ايستاده بودند. شنوندگان جندین بار با ابراز احساسات شدید ایشان را ناچار به نواختن قطعه های گوناگون دیگری کردند که تا پاسی از شب به درازا کشید .

استاد اخباری که استاد موسیقی در کنسرواتووار پاریس و بيش از 30 سال است که در سالن های کنسرت اروپا نماينده زيباترين چهره از موسيقی گاهانی ايران می باشد به دعوت کانون از پاریس به بروکسل آمده بود.

 

You are here: