European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

گزارش کار کانون در ماه تير و مرداد 2005

• با فرا رسیدن تابستان ، تعطیل شدن آموزشگاها و به آسودگي رفتن بسياری از هموندان ما (بويژه اروپاييان) کارهای کانون هم به کندی گراييد.
ولی این کند شدن کارها در بروکسل باعث شد که دبیر کانون دکتر خسرو خزاعی(پردیس) فراخوانی دو سازمان را برای ایراد سخنرانی بپزیرد و به کشورهای دیگر سفر کند .
نخستین سازمان "سازمان جهانی زرتشتیان" در لندن بود که برای نشست سالانه خود از دکتر پردیس فراخانی کرد که روز یکشنبه 5 جون یک سخنرانی برای هموندان و دوستاران آن سازمان بکند. سخنرانی درباره "زرتشت و مسيحيت يا پايان 2000 سال نبرد" بود که بزبان انگليسی انجام گرفت . برنامه ریز این نشست خانم شهین بخرد نیا بودند که برنامه را بخوبی انجام دادند.
 در سخنرانی دکتر خسرو خزاعی «پرديس» در لندن بیشتر حاضرین از پارسیان و انگلیسیها تشکیل شده بود و پاسخ گویی بعهده آقای شاهپور کاپيتن بود.
دومین برنامه بوسيله سازمان "انجمن پارسی گویان فرانسه"برگزار شد که خانم ژاله دفتریان در پاریس سالها است که مسئولیت آن را بدوش دارند . در راستای این برنامه که روز یکشنبه 19 جون در هتل بسیار زیبایی در پاریس برگزار شد ، دکتر خسرو خزاعی (پردیس) دو سخنرانی یکی بزبان پارسی و دیگری بزبان فرانسه ایراد کرد. موضوع سخنرانی "زرتشت یا اندیشه هایی که اروپا را دگرگون کرد" بود. بسیاری از ایرانیان از قشرهای گوناگون از جمله هنرمندان و کوشندکان سیاسی ایرانی که مقیم پاریس هستند در آنجا حضور داشتند. پیش از آغاز شروع سخنرانی دکتر پردیس ، خانم مونیک زتلاوی زرتشت شناس فرانسوی ،یک پیش گفتار کوتاهی درباره زرتشت و آيين او برای شنوندگان کردند.
انجمن پارسی گویان که به ابتکار خانم ژاله دفتريان برنامه های گوناگونی در پاریس گزاشته، برای پالایش زبان پارسی از واژه های بیگانه در تلاش است. درآينده نزديک خانم دفتریان (که از هموندان پرکار کانون ماست) با ديگر همکاران خود در حال تهيه یک واژهنامه تازی _ پارسی هستند که ويژگی آن در سادگی آن برای بکار بردن است. ما چشم براه هر چه زودتر چاپ اين واژه نامه بسیار سودمند هستیم.

•دوست ارجمند کانون دکتر خسرو مهرفر از آمریکا گزارش داد که برنامه ای برای همکاری بیشتر میان "مرکز زرتشتیان کالیفرنیا" و "کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت" در بروکسل در دست تهیه است.
ما نه تنها بسیار از این برنامه خشنودیم ، بلکه امیدواریم در آینده ، تمام کانونهایی که در این راه مقدس کوشا هستند ، بیش از پیش به هم نزدیک شده تا روزی جویبارها را به رودخانه ای تبدیل کنیم و فرهنگ و آئين ایرانی را جهان گیر نماییم .
•بنا به درخواست عده زیادی از هموندان اروپایی و ایرانی، کانون تصمیم گرفته که دوره های هفتگی "درون اندیشی" زرتشتی، که بر پایه های "گاتها" بازسازی شده برگزار کند. این دوره ها به زبانهای پارسی ، فرانسه و انگليسی خواهد بود.
برای یاد آوری، «درون انديشی» یعنی جستجو و کاوش در ژرفنای درونی خود ، يعنی وارد کردن آرامش و شادی و شادابی در دنيای درونی خود و سرانجام يعنی شناسایی، بکار انداختن و جهت دادن به نیروهای درونی خویشتن و ساختن پلی میان دنیای درونی و دنیای بیرونی آن گونه که زرتشت در گاتها بیان کرده، است.

You are here: