European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

تيرگان

تيرگان
جشن آزادی و آزادگی و دلاوری و همچنین جشن درو کاشته ها بر همه ایرانیان خجسته باد

تیر در پهلوی ( تیشتر) و در اوستا( تیشتریه) آمده است.
تیر نام ایزد باران ونیز ایزد رزق و روزی است .
جشن تیرگان را نیاکان ما در روز تیر از ماه تیر که نام روز و ماه یکسان می شده جشن میگرفته اند.
این جشن در دو روز برگزار می شده (سیزدهمین و چهاردهمین روز تیر در گاهشمار ایران باستان).
روز نخست را تیرگان کوچک و دومین روز را تیرگان بزرگ می نامیدند.
از انگیزه های برگزاری این جشن می توان به افسانه های کهن اشاره کرد.
نیاکان ما بر این باور بوده اند که در این روز آرش که « کمان گیر» ناميده شده در جنگی که میان ایرانیان و تورانیان رخ داد ، بنا به توافق دو طرف قرار شد که تيری از کمان خود رها کند و هر کجا که آن تیر نشست مرز ايران و توران گردد.
آرش که با تمام وجود کمان کشیده بود جان به جان آفرین بخشید تا تمام سرزمین هایی که افراسیاب پادشاه توران از منوچهر گرفته بود دیگر بار به ایران بازگردد پس ایرانیان این روز را نیک شمردند و جشن گرفتند.
ایرانیان در این روز نان تازه می پختند و میوه های تازه می خوردند

You are here: